Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest ProFarb Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 32. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się̨ skontaktować poprzez adres email sekretariat@profarb.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu przygotowania oferty, przyjęcia zamówienia, realizacji zlecenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są przepisy podatkowe. ODBIORCY DANYCH Pani / Pana dane osobowe mogą̨ być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani / Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez administratora przez okres do 12 miesięcy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani / Panu również̇ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się̨ ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcie działań przed jej zawarciem a także wymogami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe z Panią/Panem realizacja zlecenia.


Imię
E-mail:
Wiadomość:

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną i przyjmuję do wiadomości przysługujące mi prawa.

PRO farb

PROFARB Sp. Z O.O.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Kilińskiego 32

SEKRETARIAT
tel./fax: 41 247 96 24
sekretariat@profarb.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel./fax: 41 247 96 24 wew. 327

DZIAŁ KADR
tel./fax: 41 247 96 24 wew. 325
dorota.bugajska@profarb.pl